17009013-1

/ /

Een schoen waarbij de achterzijde is weggelaten